[ In English ] | gravicon.dk | gravicon.ee | gravicon.fi |

Mudelprojekteerimise juhtimine ja koordineerimine

Kavandada, rakendada ja kontrollida ehitusinformatsiooni modelleerimise protsesse ja töövoolu saavutamaks projekti eesmärke. Teenused hõlmavad tervet ehitustsüklit. Loe edasi

Lähteolukorra modelleerimine

Lähteolukorra modelleerimine jooniste, punktipilvede ja/või välimõõdistuste põhjal. Loe edasi

Modelleerimine, visualiseerimine ja simulatsioonid

Erialamudelite modelleerimine, mudelite ettevalmistus erinevateks analüüsideks, lihtsamate spetsiifiliste analüüside läbiviimine ja modelleerimise ning analüüsitulemuste kokkuvõtted.

• Inventariseerimismudelite modelleerimine kasutades algmaterjalidena olemasolevaid jooniseid ja/või ehitise punktipilve
• Ehitiste arhitektuurne, konstruktiivne ja hoonesüsteemide modelleerimine
• Mudelite loomine või olemasolevate kohandamine järgmisteks simulatsioonideks:
       * Ehitise esteetilisuse ja vastavuse kontrollimine kliendi ootustele kasutades 3D-4D mudeleid, animatsioone ja           visualiseeringuid
       * Hoone terviklik analüüsimine: energiatarbimine, kasutuskulud, valgustus, orientatsioon, päikesekiirgus,                   õhuvoolude liikumine, vee tarbimine, akustika, õhu liikumine siseruumides ja varjude analüüs
• Uute, olemasolevate ja teostusmudelite modelleerimine või kohandamine ehitise hooldamiseks ja haldamiseks
• Ehitusplatsi geomudeli modelleerimine: olemasolev olukord, planeeritud maastik ja infrastruktuurirajatised (tehnorajatised, liiklusteed, jne.)
• 3D, 4D, 5D visualiseeringud ja animatsioonid erinevates projekti staadiumites

Tagasi

BIM ehituse ettevalmistamiseks ja juhtimiseks

Digitaalsete infomudelite kasutamine võimaldab virtuaalselt ehitada ehitisi ning seda mitmel eesmärgil. Loe edasi

Konsultatsiooni teenused

Ehitusorganisatsioonide BIMi rakendamise nõustamine. Loe edasi

BIMi ja ehitusjuhtimise koolitused

Terviklik inseneride BIMi, timmitud ehituse ja ehitatavuse analüüsi koolitused. Kliendi ettevõtte spetsiifikale vastava koolituse pakkumine ja läbiviimine. Koolituste eesmärk on kaasata ettevõtete traditsioonilistele tehnikatele lisaks BIM tehnoloogia ja „lean“ lähenemise võimalusi.

Mudeli hooldamise ja haldamise teenused

Serverlahenduste pakkumine arhiveeritud mudelitele, sisaldades teenust mudeli versiooni ühilduvuse kontrollimiseks tarkvara uuendustega ja teha vajadusel värskendusi.

Toodete esindamine

Partnerettevõtete ja nende toodete esindamine Eestis ning tehnilise toe tagamine kohalikele ettevõtetele.

Uurimine ja arendamine

Osalemine uurimus- ja tarkvara arendamise projektides.