[ In English ] | gravicon.dk | gravicon.ee | gravicon.fi |

Mudelprojekteerimise juhtimine ja koordineerimine

Kavandada, rakendada ja kontrollida ehitusinformatsiooni modelleerimise protsesse ja töövoolu saavutamaks projekti eesmärke. Teenused hõlmavad tervet ehitustsüklit:

• Projekti eesmärkide kaardistamine ja vastavalt sellele BIM rakendusvõimaluste valimine
• Modelleerimisprotsesside kavandamine ja sidustamine (BIM rakendamise kava)
• Mudelprojekteerimise koosolekute planeerimine, organiseerimine ja koordineerimine
• Konstruktsioonide ja süsteemide ristumiste tuvastamine ja vastuolude raporteerimine
• Muudatuste juhtimine
• Mudeli kvaliteedi kontrollimine ja vastavuse hindamine projekti nõuetele
• Arendada ja hooldada BIM projekti informatsiooni juhtimissüsteeme
• Projekti meeskonna liikmete nõustamine BIM nõuete täitmiseks
• Projekti liikmete toetamine tehnilistes küsimustes

Tagasi

Lähteolukorra modelleerimine

Lähteolukorra modelleerimine jooniste, punktipilvede ja/või välimõõdistuste põhjal. Loe edasi

Modelleerimine, visualiseerimine ja simulatsioonid

Erialamudelite modelleerimine, mudelite ettevalmistus erinevateks analüüsideks, lihtsamate spetsiifiliste analüüside läbiviimine ja modelleerimise ning analüüsitulemuste kokkuvõtted. Loe edasi

BIM ehituse ettevalmistamiseks ja juhtimiseks

Digitaalsete infomudelite kasutamine võimaldab virtuaalselt ehitada ehitisi ning seda mitmel eesmärgil. Loe edasi

Konsultatsiooni teenused

Ehitusorganisatsioonide BIMi rakendamise nõustamine. Loe edasi

BIMi ja ehitusjuhtimise koolitused

Terviklik inseneride BIMi, timmitud ehituse ja ehitatavuse analüüsi koolitused. Kliendi ettevõtte spetsiifikale vastava koolituse pakkumine ja läbiviimine. Koolituste eesmärk on kaasata ettevõtete traditsioonilistele tehnikatele lisaks BIM tehnoloogia ja „lean“ lähenemise võimalusi.

Mudeli hooldamise ja haldamise teenused

Serverlahenduste pakkumine arhiveeritud mudelitele, sisaldades teenust mudeli versiooni ühilduvuse kontrollimiseks tarkvara uuendustega ja teha vajadusel värskendusi.

Toodete esindamine

Partnerettevõtete ja nende toodete esindamine Eestis ning tehnilise toe tagamine kohalikele ettevõtetele.

Uurimine ja arendamine

Osalemine uurimus- ja tarkvara arendamise projektides.