[ In English ] | gravicon.dk | gravicon.ee | gravicon.fi |

Ettevõte

Gravicon EE asutati 2012. a. Soome ettevõtte Gravicon Oy sidusettevõttena Eestis. Gravicon Oy on pikaajalise BIM projektide kogemusega ning tänaseks päevaks on realiseeritud enam kui paarkümmend projekti. Gravicon EE põhitegevuseks on infotehnoloogia rakendamise konsultatsioon ja ehitusprotsesside arendamine ehitussektoris. Oleme spetsialiseerunud ehitusinfo modelleerimise (BIM) ja timmitud ehituse (TE) konsultatsiooniteenustele ja lahendustele. Nõustame oma kliente BIMi ja TE rakendamisel erinevat tüüpi projektides. Hiljuti lõpetatud projektid: Iisraeli NBRI tööohutuse alane uuring; Ranniku tee keerukate arhitektuurse betoonkonstruktsioonide modelleerimine; ja Savekatte Jätkäsaaren Imujäteasema konstrutiivne modelleerimine. Lisaks oleme pakkunud konsultatsiooniteenuseid, korraldanud ettevõttesiseseid koolitusi ning osalenud EU struktuurifondidest rahastatud projektides. Gravicon EE kohustused ja tegevused antud projektides varieerusid BIM projekti üldiste nõuete kirjeldamisest kuni erialaspetsiifiliste mudelite loomiseni.


Oma põhitugevusteks peame ehituse ja projekteerimise kogemusi, oleme esimene BIM ettevõte Eestis ning tunneme ehituse projekteerimise ja ehitamise protsesse. Selleks kasutame erinevaid, hoolikalt valitud tööriistu (ehk tarkvarasid). Meie ehitusprojektide kogemused ja IT oskused annavad meile unikaalse positsiooni turul ning võimaldavad meil pakkuda teenuseid, mis loovad väärtust kliendile.

Meeskond

Siim Saidla

Siim lõpetas Tallinna Tehnikakõrkooli hoonete ehituse eriala. Peale seda asus ta tööle projekteerimise ettevõttesse, kus ta töötas viis aastat. Alates 2007. aastast on Siim kasutanud oma igapäeva töös BIMi tarkvarasid konstruktiivseks modelleerimiseks: Autodesk Revit Structure, AutoCAD Structural Detailing ja Autodest Robot Structural Analysis Professionali. Siimul on eksperdi tase Autodesk Revit Structure ja Architecture tarkvarades. BIMi koordineerimiseks kasutab ta peamiselt Tekla BIMsight ja Navisworks Manage’t. Siim omab kogemusi Tekla Structure, ArchiCAD, Solibri Model Checker, Vico Office and Autodesk Revit MEP tarkvaradega. Tänasel päeval tegutseb Siim aktiivselt Tallinna Tehnikakõrgkooli BIM arendusprojektidega. 2011. aastal asutas Siim koos kolleegidega Eesti BIM Kompetentsi Keskuse.

Ergo Pikas

Ergol on tehnikateaduste magister spetsialiseerumisega ehitusjuhimisele Technionist – Iisraeli Tehnikainstituudist. Tema uurimustöö huvid olid seotud timmitud ehituse ja ehitusinformatsiooni modelleerimisega. Varem töötas Ergo Uuringute ja Innovatsiooni Keskuses Salfordi Ülikoolis Inglismaal, kus tema põhitöö oli uurida BIMga seotud trende tervisehoiu ehitusprojektides. 2010. aastal enne Inglismaale siirdumist, lõpetas Ergo Tallinna Tehnikakõrgkooli, kus ta asutas koos kolleegidega MTÜ Eesti Timmitud Ehituse Tugirühma. Paralleelselt õpingutega töötas ta erinevates ettevõtetes, kus ta vastustas erinevate tööde eest. Täna kasutab Ergo oma igapäeva töös erinevaid tarkvarasid: Revitit, Vico Office’t, Tekla Structure’t, Tekla BIMSighti ja Navisworks Manage’t. Lisaks on ta kokku puutnud ArchiCAD-ga, 3DS Max-ga, AutoCAD-ga, Autodesk Showcase-ga ja Synchorga.

Aivars Alt

Aivarsil on tehnikateaduste magister Tallinna Tehnikaülikoolist. Peale õpinguid töötas ta üheksa aastat betoonitöid teostavas ettevõttes. Sellest ajast alates on ta kasutanud 3D mudeleid oma igapäeva töös suhtlemaks klientide ja partneritega. Selleks kasutas ta peamiselt Autodeski tarkvarasid. 2009. aastal asus Aivars tööle Tallinna Tehnikakõrgkoolis õppejõuna, kus ta võtab aktiivselt osa BIM arendusprojektidest ning korraldab BIMi tutvustavaid üritusi Eesti ehitussektoris tegutsevatele osapooltele. Tema peamised huvid seoses BIM-ga on seotud energia analüüside, laserskaneerimise ja arhitektuurse modelleerimisega. 2011. aastal asutas Aivars koos kolleegidega Eesti BIM Kompetentsi Keskuse.